?

kwartetten het leukste (leer)spel!

online kwartetten met de kwartool

download de app:

De kwartool is ...

… een app (iOS én Android én WebApp)
… geen instructie nodig intuïtief te spelen
… voor iedereen open en gratis toegankelijk
… beschikbaarheid voor (gratis) kwartetspellen 
… groeiende database met (educatieve) spellen

Winnaar Mediawijzer Challenge 2022!

Kwartetspel Challenge 2023 VISTA College

alle
kwartetspellen

bekijken

KWARTETSPEL BEKIJKEN

Voordat een (educatief) kwartetspel gespeeld wordt, kan het spel ook vooraf bekeken worden. Op deze pagina vind je ‘doorbladerboekjes’ van alle kwartetspellen, die in de KWARTOOL staan.
Klik hier

zelf
kwartetspellen

uploaden

KWARTETSPEL UPLOADEN

Heb je een spel dat je graag in de Kwartool op wil laten nemen, dan kan dat door het spel te uploaden. Klik hier voor de voorwaarden.
Klik hier

handige
didactische

kickstarter

DIDACTISCHE KICKSTARTER

De Didactische Kickstarter biedt ideeën en inspiratie voor de inzet van het kwartetspel (online én fysiek) in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Klik hier

praktisch
format

voor les

LES MET LESFORMAT

Voor het inzetten van het kwartetspel in de dagelijkse lespraktijk zijn een aantal voorwaarden vereist. Hier vind je een handig lesformat (lesmodel), waarmee in principe elk kwartetspel in de les ingezet kan worden.
Lesformat

Overige links:

Werkvormen voor in de klas

KWARTETSPEL

spelen
Taxonomie Bloom: onthouden

Uitleg: Spelenderwijs maken de deelnemers kennis met verschillende categorieën en de relaties ertussen en wordt bestaande kennis versterkt of opgefrist. Dus, ofwel eerst spelen en dan gewone les. Of andersom. In beide gevallen wordt de geheugenfunctie van de leerlingen versterkt.

KWARTETSPEL

met vraag/antwoord
Taxonomie Bloom: onthouden | begrijpen

Uitleg: Bij deze kwartetvorm maken we een kleine aanvulling op de spelregels. De beschrijvingen op de kaarten bevatten nu een vraag of opgave en de afbeelding bevat het correcte antwoord. De deelnemer die tijdens het spel een kaart vraagt aan een ander, moet ook het antwoord zeggen of de opgave oplossen.

KWARTETSPEL

met taken
Taxonomie Bloom: begrijpen | toepassen

Uitleg: Ook bij deze kwartetvorm maken we een kleine aanvulling op de spelregels. De beschrijvingen en/of de afbeeldingen op de kaarten bevatten nu een opdracht of taak. De deelnemer die de kaart vraagt moet de opdracht of taak (correct) uitvoeren voordat hij de kaart krijgt.

KWARTETSPEL

met toelichting/discussie
Taxonomie Bloom: begrijpen | toepassen

Uitleg: Bij deze kwartetvorm maken we weer een kleine aanvulling op de spelregels. Zodra een speler een kaart vraagt aan een medespeler en deze heeft de kaart, dan voeren beide spelers een korte discussie over de betreffende kaart. Eventueel wordt de discussie uitgebreid naar groep of klas.

KWARTETSPEL

als basis voor verdieping
Taxonomie Bloom: begrijpen | analyseren

Uitleg: Na het spelen van het kwartet – dus na het kennismaken met het onderwerp – gaat ieder groepje de informatie van een kwartetcategorie verdiepen. Bijv. door informatie te zoeken op internet of in de (school) bibliotheek. Als eindresultaat bijv informatieproduct, zoals een verslag, presentatie of collage.

KWARTETSPEL

nieuw spel maken/spelen
Taxonomie Bloom: analyseren | creëren

Uitleg: Leerlingen maken in groepjes een heel nieuw kwartetspel voor of over een bestaand onderwerp. Bij deze vorm is ‘the sky the limit’, met andere woorden vrijwel elk onderwerp kan de basis zijn. Aardig zou zijn zo’n kwartetspel niet alleen digitaal te maken, maar er ook een fysieke versie van te (laten) maken.

KWARTETSPEL

met kunstwerk
Taxonomie Bloom: analyseren | creëren

Uitleg: Maak een kunstwerk (tekening, schilderij, collage, mixed art, enz.) gebaseerd op of geïnspireerd door een serie van vier kaartjes. Er zijn variaties mogelijk met 1 of meer aanvullende kwartetten of dat de aanvullende concepten wel of niet vooraf door de docent worden aangegeven.

KWARTETSPEL

en samenwerken
Taxonomie Bloom: creëren

Uitleg: Leerlingen maken een kwartetspel over zich zelf. Ze vragen daarvoor aan hun klasgenoten hoe de klasgenoten hem/haar/hen ervaren. Vervolgens maakt de leerling een kaart met de (korte) beschrijving over zichzelf en een bijpassende afbeelding. Een leuk voorbeeld is een smoelenkwartet.